Dating overzicht nl index

Daarbij zal worden uitgegaan van zijn werk in particuliere verzamelingen, waarin zich nog steeds de meest belangrijke kernen van zijn werk bevinden.Oranjezaal: catalogus en documentatie Jarenlang uitvoerig onderzoek heeft een schat aan gegevens opgeleverd over de unieke reeks van zeventiende-eeuwse schilderingen in de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch.The first, concerning Poland, was published in 2013 and was supplemented by two additional articles in August 2014.

Daarbij is meer aandacht besteed aan de thema’s in zijn werk: zo is een gedigitaliseerde versie opgenomen van het (thans uitverkochte) boek Peter Vos-Metamorfosen uit 2013.

RKD Studies geeft het resultaat van wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van een kunstenaar of van een onderzoek gewijd aan een specifiek onderwerp.

De behandelde onderwerpen zijn de Nederlandse kunst en vormgeving van de late middeleeuwen tot heden in internationale context: het collectie- en kennisgebied van het RKD.

Dankzij deze onderzoekingen is nieuw inzicht ontstaan over de opzet, ontstaansgeschiedenis en latere lotgevallen, waarvan de hier gepresenteerde digitale catalogus de neerslag vormt.

In deze catalogus zijn alle basisgegevens per schilderij bijeengebracht en voorzien van uitvoerige commentaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating overzicht nl index”